Q.1
Prosze wyrazic swoja opinie na temat wartosci intelektualnej strony

(mozna zaznaczyc kilka odpowiedzi).

Q.2
Prosze wyrazic opinie co do autora tej strony

(mozna zaznaczyc kilka odpowiedzi).

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal